Munkatársaink

Intézményvezetés:

Intézményvezető:                  Szásziné Győri Éva

Intézményvezető helyettes:    Fekete Tamásné

Nevelést Oktatást Közvetlenül Segítő /NOKS/ Munkatárs:
 
Dócza Imréné (Editke)              iskolatitkár
 

Kiss Friderika                               pedagógiai asszisztens

Károlyné Nagy Lucia                 gyógypedagógiai asszisztens

Ádámné Dremmel Katalin      szabadidőszervező, gyermekvédelmi felelős;
 
Pedagógusok
 
Alsó tagozat
 

Tóth Zsuzsanna                                                    tanító       1. osztályfőnök;

Deák Márta                                                             tanító       1. o. napközis nevelő;

Boda Regina                                                           tanító       2. osztályfőnök;

Volterné Jamrik Éva                                           tanító       2. tanító; német nyelvtanár

Katona–Dénes Krisztina                                  tanító       3. o. osztályfőnök;

Katonáné Kovács Erika                                    tanító       3. o. tanító;

Kocsis Ildikó                                                         tanító       3. o. napközis nevelő; angol nyelvtanár;

Tóthné Irsán Ágnes                                           tanító       4. o. osztályfőnök;

Pótha Blanka                                                        tanító       4. o. tanító, angol szakkollégium;

Paltán Bernadett                                      magyartanár, könyvtáros;

Bertók Adrienn                                         néptánc;

Pótháné Geier Tünde                             testnevelés;

Ifj. Szalai Zoltán                                          testnevelés, úszás;

Szalai Zoltán                                               testnevelés, úszás;

Felső tagozat

Horváthné Maczkó Katalin                5. o. osztályfőnök,    angol, történelem;

Kustra Éva                                                   6. o. osztályfőnök, magyar nyelv és irodalom,

                                                                          tanulószoba, színjátszó szakkör;

Szekeresné Fercsik Anna                    7. o. osztályfőnök, biológia, földrajz,

                                                                          természetismeret;

Pótháné Geier Tünde                            8.a osztályfőnök, testnevelés, biológia;

Ifj. Szalai Zoltán                                        8. b osztályfőnök, testnevelés, úszás, tanulószoba;

Dobosné Szilágyi Gabriella                matematika, kémia;

Czibula Mária                                            magyar nyelv és irodalom, tanulószoba;

Szalai Zoltán                                             testnevelés, kézilabda, úszás, foci;

Szonda Gabriella                                     ének-zene;

Bertók Adrienn                                         néptánc;

Műveltségterülettel/szakkollégiummal felsőben tanítók:

Kocsis Ildikó                                               angol;

Volterné Jamrik Éva                               német;

Boda Regina                                              rajz;

Tóthné Irsán Ágnes                                technika;

Szásziné Győri Éva                                  rajz, informatika;

Áttanítók, óraadók:

Kongsaysak Phayboun                        fizika (óraadó);

Paltán Bernadett                                     könyvtár, magyar

Szászi Tibor                                               informatika (óraadó)

Szabóné Szonda Gabriella                                     ének-zene

 

Fejlesztések

Egri Zsuzsanna                               iskolapszichológus.

Boda Regina                                      fejlesztőpedagógus

Fekete Tamásné                             fejlesztőpedagógus;

Katona-Dénes Krisztina               fejlesztőpedagógus

Szabó Irma                           gyógypedagógus;

Tanszakok

Fózer Dóra                                           dráma tanszak

Bohák Endre Pál                              szolfézs és vonós

Kustra Éva                                            drámajáték

ifj. Rónai Lajos                                      néptánc

Szecső Kovács Zoltán                      roma néptánc tanszak

Hit- és erkölcstan oktatási, nevelési tevékenységet folytatók iskolánkban

Lencse Gyula Balázs                               katolikus hitoktató

Szabados Tamás                                     református hitoktató

Major Péter                                                hitgyülekezeti hitoktató

Lindákné Jánosi Zsuzsanna                evangélikus hitoktató

Egyéb oktatási, nevelési tevékenységet folytatók iskolánkban

                                    JUDO 

Simó László                                                Bozsik Program (futball)

BAGÁZS                                                        Mentor program

Tecnikai dolgozók iskolánkban

Bartók Zoltán

Deme Andrea

Haga Renáta

Kovács Gyuláné

Káré János

Spendel Jánosné

Kanalas Kálmán